Surya namaskara / Chandra namaskara – Pozdrav slunci / Pozdrav měsíci

Po Adho mukha svanasana (Pes hlavou dolů) je Pozdrav slunci možná nejznámějším jógovým cvičením. „Surya“ znamená v sanskrtu slunce a „namaskara“ pozdrav. Surya namaskara je na rozdíl od novodobých forem jógy dědictvím osvícených mudrců z védského období.

Slunce zde vystupuje jako symbol duchovního vědomí, které bylo ve starověkých dobách denně uctíváno. V józe je slunce zastoupeno Pingalou nadi (Surya nadi), což je pránický kanál nesoucí živoucí nebo životní sílu. 

Tato dynamická skupina ásan není původní součástí hatha jógové praxe a byla přidána k tradiční sestavě až později. Jedná se o velmi efektivní způsob uvolnění, rozcvičení, masáže a posílení všech kloubů, svalů a vnitřních orgánů těla. Její všestrannost a použitelnost z ní činí jeden z nejužitečnějších způsobů k podporování a udržení zdravého a aktivního života. Navíc, pro někoho vedlejším efektem pravidelné praxe pozdravu slunci vede k duchovnímu probuzení, jehož výsledkem je rozšíření uvědomění. Tuto skutečnost nemusí člověk zpočátku ani zaznamenat, stane se přirozeně a přesně v takové míře, v jaké je třeba.

Pozdrav slunci je kompletní a úplnou jógovou praxí (sádhana), v níž je vše již obsaženo – ásany, pranayama, mantry i meditační techniky. Dokonalá sestava ásan pro začátek nového dne. Surya namaskara má přímý oživující efekt na solární (sluneční) energii těla, která proudí právě v Pingala nadi. Pravidelná praxe pozdravu slunci jej reguluje, ať už je energie příliš nebo málo. Regulace Pingala nadi harmonizuje funkci organismu obojí na vědomé a tělesné úrovni.

Surya namaskara produkuje pránu, neboli jemnou energii která aktivuje naše duševní tělo. Praktikování ve stabilním rytmickém tempu odráží rytmus vesmíru: čtyřiadvacetihodinový denní cyklus, ročních dvanáct fází zvěrokruhu a biorytmy těla. Spojení pohybu, rytmu, těla a duše vytváří transformační sílu, vedoucí k bohatšímu a naplněnějšímu životu.

Jak již výše uvedené napovídá, pravidelná praxe Pozdravu slunci přináší mnoho výhod. Posiluje záda, pomáhá srovnat metabolismus, stimuluje a vyvažuje všechny systémy těla, včetně reprodukčního, oběhového, dýchacího a trávicího. Pozitivně působí na endokrinní žlázy a pomáhá s hormonálními problémy. Spojení pohybu a dechu zajistí, že člověk, alespoň na pár minut denně zhluboka a pravidelně dýchá, což samo o sobě podporuje duševní bdělost a jasný úsudek zvýšeným přívodem čerstvé okysličené krve do mozku. Prosté a jednoduché.

Existuje více verzí Pozdravů slunce, zjednodušeně řečeno hathajógový a ashtangový (vinyasový). Hathajógový, někdy také označován jako rišikéšský je ten původní, tradiční, jemnější a možná klidnější. Bylo by škoda hodnotit, který pozdrav je „lepší“ nebo ten pravý, když oba mají svůj smysl a oba je možné brát pouze jako rozcvičku na zahřátí těla nebo něco víc.

Klasická hathajógová verze se skládá z 12 pozic, které se provádí od pravé a následně levé strany, což tvoří jeden cyklus. Lze ho cvičit jak v tempu, tak velmi jemně, terapeuticky a jednotlivé pozice více prodýchávat. Pro duchovní rozměr je doporučeno praktikovat 3-12 kol pomaleji s vědomím každé nuance pohybu. Pro zdravotní benefit je doporučení stejné, jen s důrazem na rychlost provedení a rytmus. Pokročilí studenti mohou praktikovat více kol a pozorovat změny, které pravidelná praxe přinese, nicméně vždy je nutné vyvarovat se nadbytečného napětí a vynucení. Ve zvláštním případech doporučené očisty organismu je vhodné praktikovat denně 108 kol, vždy však pod dohledem zkušeného učitele. Tuto praxi je také možné pojmout jako Surya namaskara maraton trvající devadesát minut, který je výbornou meditací v pohybu. Člověk je po několika kolech vtažen do rytmu pohybu a opakující pravidelný pohyb harmonizující pravou a levou stranu těla je úžasným prostředkem k vyčištění těla i mysli. Každá pozice má také svoji matru nebo bija mantru, která jednotlivým pozicím dává duchovní rozměr a přesahuje jejich fyzickou formu. Pokročilejšími praktikantovi mohou tyto mantry pomoci lépe se soustředit a přináší tělu pozitivní vibrace.

Vinyasový pozdrav je znám jako Surya namaskara A a Surya namaskara B, kdy A je tvořeno 10 pozicemi (ano tady přichází na řadu ne/oblíbená chaturanga:). Do B jsou vloženy navíc ještě dva bojovnící (Vírabhadrásana A), tedy pozic je celkem 18. Obecně je vinyasový pozdrav dynamičtější a silový, hlavně pokud se týká nároků na zpevnění horní poloviny těla a jeho středu. Ale i tento pozdrav lze provádět pomaleji a jemněji, jen je nutné dbát více na pevný střed těla a to z důvodu vyvarování se zraněním loktů, zápěstí a ramen právě u Chaturangy. U obou variant pozdravů je nejdůležitější součástí dech, který celý pohyb vede a je pro správné provedení a všechny pozitivní účinky, které nám má pravidelná praxe pozdravů slunce přinést, naprosto stěžejní. Stejně jako u ásanové praxe je dech nejpodstatnější součástí a bez něj se jedná o pouhou gymnastiku.

Nejlepší dobou pro cvičení je samozřejmě východ slunce, což je v našich podmínkách vzhledem k evropskému dennímu rytmu někdy obtížně proveditelné. Můžeme ho ale provádět kdykoliv, jen je důležité mít prázdný žaludek.

Vedle pozdravu slunce stojí Chandra namaskara, neboli pozdrav měsíci. Slovo chandra znamená měsíc a stejně jako měsíc, který nesvítí sám o sobě, ale odráží sluneční světlo, tak praxe Pozdravu měsíce reflektuje praxi Pozdravu slunce. Sekvence je stejná jako hathajójová Surya namaskara, pouze je přidána pozice „Ardha chandrasana“ neboli pozice Polovičního měsíce a celý pozdrav se začíná z levé strany z důvodu aktivace Ida nadi, měsíční síly. Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřetelné, přidání pozice Ardha chandrasana přináší do celé sestavy význačnou změnu. Tato pozice sama o sobě rozvíjí rovnováhu a koncentraci a dává tak sekvenci další rozměr. Další změnou je také to, že přidáním dojde ke změnám v dýchání, dechový cyklus je náročnější a nádech, výdech a zadržení dechu se prodlužují.

Jak bylo již řečeno výše, dvanáct pozic pozdravu slunce souvisí s dvanácti znameními zvěrokruhu nebo slunečními fázemi. Oproti tomu Pozdrav měsíci má souvislost se čtrnácti fázemi měsíce. Měsíční energie proudí skrz Ida nadi, který je chladivý, relaxační a kreativní. Ida je introvertní, ženská nebo duševní síla, která odpovídá za naše vědomí. V ideálním případě je dobré začít s praxí pozdravů slunce a po jejím zvládnutí je možné přejít k pozdravům měsíce a později obě praxe střídat. Chandra namaskara je nejlépe provádět večer s plným vědomím, opět s prázdným žaludkem.

Všechny pozdravy jsou dokonalou sestavou, která je sama o sobě schopná přinést pozitivní efekt na celý organismu, naši duši nevyjímaje. Někdy bývá trochu opomíjena a je brána jako pouhá rozcvička vedoucí k zábavnějším ásanám, a to je škoda. Pozdrav, i když v jeho terapeutické verzi může provádět každý a efekt je možné pocítit i po velmi krátké době pravidelné praxe. Při dlouhodobějším, dobře prováděném, pravidelném cvičení pocítí člověk na vlastní kůži jeho sílu. Uvědomí si, že cesta je cíl a v jednoduchém pohybu je obsažen celý svět.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *