Shodou okolností se věnuji něčemu, co by nemohlo být dále od mého původního povolání. Jako bývalý právník jsem měla vždy jasně daný postup a v případě potřeby připravené minimálně troje zadní vrátka. Uměla jsem komukoliv vysvětlit cokoliv a především samu sebe o čemkoliv přesvědčit, což na první pohled může vypadat jako superschopnost, ale ke spokojenému životu moc nepřispívá. Jóga ani jí podobné techniky či cesty k sebepoznání samy o sobě nikomu život nezmění. Mohou však pomoci pomalu změnit naše myšlení a pohled na sebe samé, díky čemuž se změní i svět okolo nás. Pochopit sebe sama není zázračný lék na všechny nemoci světa, ale užitečný prostředek a návod, který nám může pomoci vést kvalitnější život, ať už to pro nás znamená cokoli. Myslím, že při řešení jakéhokoliv problému a je jedno zda se týká fyzické či duševní části je třeba začít nejdříve u sebe a největším problémem je, že jsme se v běhu života přestali slyšet. Pravidelná praxe jógy, která začíná u fyzického těla nám může pomoci začít opět vnímat sama sebe.

Delší dobu mi trvalo pochopit, že jóga nejsou jen ásany. Ty jsou jen jednou její, v současnosti dosti přeceňovanou, součástí, což je pochopitelné. Naše fyzické tělo je uchopitelné, už jen z toho důvodu, že je hmotné a díky němu můžeme okamžitě cítit a uvědomit si propojení s naší psychikou. Pocity, které vnímáme u fyzického cvičení lze jednoduše aplikovat na každodenní situace a dlouho zaryté vzorce našeho chování a uvažování můžeme postupně přeměnit a rozpustit, budeme-li tomu otevření. Neexistuje jediná a správná cesta, stejně jako neexistuje jediný a správný život, který je jedinečnou zkušeností ojedinělé bytosti v ojedinělém těle.  Cílem cvičení a na něj navazující další práce není snaha o trvalé zlepšování a dosahování dalších met, ale nalezení onoho bájného vnitřního klidu, ze kterého může pramenit trvalý pocit spokojenosti. Naučit se přejít od složitosti k jednoduchosti. Ostatně, jak pravil můj oblíbený spisovatel:

„Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“